Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 05.07.2018 r.