Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie – Pilchowo w dniu 04.10.2018 r