Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Zegadłowicza

W ślad za komunikatem Szczecińskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. uprzejmie informujemy o czasowej zmianie organizacji ruchu na ul. Zegadłowicza (odcinek ok.110m od ul. Kapieliskowej w kierunku Centrum miasta). Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie w dniach 17-19.06.2020