Opis zadań inwestycyjnych obejmujących remonty placów zabaw Pilchowo-Głebokie