Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Głębokie Pilchowo w dniu 09.02.2023