Informacja dotycząca zakończenia kadencji Rady Osiedla

Szanowni Państwo,

Powoli zbliżamy się do końca bieżącej kadencji naszej Rady Osiedla. Przed nami, za kilka miesięcy, wybory nowych członków, którzy będę reprezentować nasze, mieszkańców interesy.

Warto już dzisiaj zastanowić się nad zgłoszeniem swojej kandydatury, a wszystkich zainteresowanych pracami Rady zapraszamy na nasze spotknia. Warto przyjrzeć się z bliska pracy radnych, posłuchać czym sie zajmujaemy i jakie problemy są podejmowane na naszych posiedzeniach.

Niezależnie od polecanych spotkań zapraszamy do zadawania pytań odnośnie statutu, regulaminu czy wszystkich innych zagadnień związanych z pracą w Radzie Osiedla. Do Państwa dyspozycji pozostają Radni, którzy pełnią cotygodniowe dyżury, a ewentualne pytania w formie pisemnej można kierować do sekretarza rady na adres: p.porzycki@glebokiepilchowo.pl.

 

Zapraszamy do kontaktów i aktywnego zaangazowania się w działalność na rzecz naszej społeczności,

Pozdrwiamy/Rada Osiedla