Konsultacje społeczne w sprawie planowanej inwestycji_remont i modernizacja ul. Pogodnej

Przypominamy o możliwości składania uwag i wniosków do projektu zaangażowania części środków z funduszu inwestycyjnego Rady Osiedla na pokrycie części kosztów przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. Rada Osiedla zabiega o ujęcie remontu pozostałego odcinka ul. Pogodnej w budżecie miasta na rok 2021. Więcej szczegółów na osiedlowych tablicach informacyjnych, i w serwisie www.glebokiepilchowo oraz naszym FaceBook'u