Konsultacje społeczne w sprawie planowanej inwestycji_przejście od ul. Jaworowej do budynku biblioteki i placu zabaw